Top

ДУБЛІКАТИ

Якщо документ, виданий або посвідчений нотаріусом, згодом було зіпсовано або втрачено його власником, можливо скористатися правом на отримання дублікату такого документа.

Дублікат по своїй суті є другим примірником документа, який було втрачено або зіпсовано, адже у ньому повністю відтворюється весь текст оригіналу посвідченого або виданого нотаріусом документа.

При видачі дублікату зіпсований або втрачений документ вважається таким, що втратив чинність, а на самому дублікаті робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу.

ДЕ ОТРИМАТИ ДУБЛІКАТ

До передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

Тобто, лише той нотаріус, у справах якого зберігається примірник втраченого або зіпсованого документу, зможе видати дублікат. Іншими словами – дублікат видає той нотаріус, який посвідчив або видав документ, який було втрачено або зіпсовано.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДУБЛІКАТ

Оскільки будь-які відомості, отримані під час вчинення нотаріальних дій, є нотаріальною таємницею, відтак з метою забезпечення її дотримання дублікат документу може бути видано виключно тим особам, яких така нотаріальна дія безпосередньо стосувалася.

Згідно чинного законодавства особами, які можуть отримати дублікат втраченого або зіпсованого документу, який було видано або посвідчено нотаріусом, є:

 • особа, щодо якої вчинялася нотаріальна дія
 • особа, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія
 • правонаступник особи, щодо якої вчинялася нотаріальна дія
 • правонаступник особи, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія
 • іпотекодержатель за іпотечним договором
 • спадкоємець особи, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія
 • спадкоємець особи, щодо якої вчинялася нотаріальна дія
 • виконавець заповіту

ДУБЛІКАТ ДОКУМЕНТУ МОЖЕ БУТИ ВИДАНО НОТАРІУСОМ ВИКЛЮЧНО ЗА ТАКИХ УМОВ:

 • оригінальний примірник документу посвідчувався або видавався цим же нотаріусом
 • оригінальний примірник документу, який було посвідчено або видано нотаріусом, зіпсований або втрачений
 • зіпсований або втрачений документ був складений не менш, ніж у двох примірниках, один із яких зберігається у справах нотаріуса
 • про видачу дублікату нотаріусу подана письмова заява
 • заява про видачу дублікату подана особою, яка згідно закону має право на отримання дублікату
 • особою, яка звертається за отриманням дублікату, подані усі необхідні документи

Серед інших документів, які видаються або посвідчуються нотаріусом, можна отримати наприклад дублікати договорів (купівлі-продажу, дарування, міни, іпотеки тощо), заповітів, свідоцтв про право на спадщину (як за законом, так і за заповітом), єдиним винятком, чітко визначеним законом, є секретні заповіти та аграрні розписки, дублікати яких не видаються.

За лічені хвилини Ви можете отримати вичерпну консультацію з усіх питань, що стосуються видачі дублікатів, дізнатися ціну нотаріальної дії та перелік необхідних документів.

Звернутись за консультацією: +38 067 942 37 45